Close

FAMILJ


FAMILY OFFICE

Vi lovar en oberoende, neutral och objektiv förmögenhetsplanering för att säkerställa en trygg, kapitalbevarande och kostnadseffektiv förvaltning. Det möjliggör ett skydd från förutsägbara potentiella risker samtidigt som potentiella möjligheter inte utesluts. Världen förändras, likaså människan. Diskretion är grunden i vår service.

 

Vår Family Office modell säkerställer att varje familj har en heltäckande plan för nuläget och framtiden. En 360 graders genomgång där varje familjemedlems situation är analyserad av erfarna experter. Våra rådgivning täcker investeringsplaner, successionsplanering, nationell och internationell skatteplanering, kapital &  lånebudgetering samt rådgivning gällande familjeägda företag och företagsstrukturer.